Verdonk wil juryrechtspraak in Nederland

Rita Verdonk vindt dat er in Nederland juryrechtspraak moet worden ingevoerd. Dat stelt zij vandaag in een interview met dagblad Sp!ts. De leidster van de beweging Trots op Nederland (TON) wil op deze manier de kloof tussen de burgers en rechters dichten.

Verdonk stelt ontevreden te zijn over de huidige rechtspraak. "Rechters moeten goed kunnen uitleggen waarom ze een bepaalde beslissing nemen", legt ze in Sp!ts uit. "Daar slagen ze te weinig in. Mensen begrijpen het nu niet meer. De afstand tussen de rechterlijke macht en de burgers is te groot."

De oud-minister van Vreemdelingenzaken is voorstander van meer betrokkenheid van burgers bij de rechtsgang. "Dat burgers vanuit hun eigen belevingswereld kunnen meekijken en er niet alleen vanuit de rechterlijke macht wordt gekeken. Ook mensen die gewoon met hun voeten in de blubber staan, moeten hun zegje kunnen doen."

Volgens Verdonk lijdt de Nederlandse rechtspraak aan "tunnelvisie". "Men wil iets graag oplossen en heeft de blik naar voren, terwijl soms een blik opzij nodig is." Hoe de juryrechtspraak concreet vorm zou moeten krijgen en welke nadelen aan dit systeem kleven, kan de leidster van TON nog niet zeggen. "Ik wil dit idee nu eerst voorleggen aan de mensen in het land."

Volgens een peiling die Maurice de Hond zondag presenteerde zou Trots op Nederland als er nu verkiezingen werden gehouden met 23 zetels de tweede partij van het land worden. Verdonks beweging zou alleen nog het CDA boven zich hebben staan, dat in de peiling op 33 zetels uitkomt.