Geen misstanden gevonden bij Friesland Vlees

De Algemene Inspectiedienst (AID) heeft naar aanleiding van een tip van een oud-AID-medewerker sinds 7 april alle vrachtauto's die vee brachten naar slachterij Friesland Vlees laten controleren door inspecteurs van het ministerie van LNV. Volgens de oud-medewerker zou bij Friesland Vlees onder meer brak vee worden geslacht.

De AID meldde vandaag dat er bij de aanvoer geen misstanden zijn gevonden. Door de ophef over de vermeende misstanden bij Friesland Vlees is het bedrijf nagenoeg stil komen te liggen. De AID is gestopt met de permanente controle omdat er behalve kalveren nauwelijks vee wordt aangevoerd.