'Economische problemen Iran schuld Ahmadinejad'

Het economische beleid van Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft geleid tot grote problemen, waaronder hoge inflatie. Dat heeft de vertrekkende Iraanse minister van economische zaken Davood Danesh Jafari gezegd.

De uiterst conservatieve president heeft niet geluisterd naar experts, zei Jafari. Door veel geld in omloop te brengen, de prijs van olie te verhogen en de rente te verlagen is de inflatie alleen maar verder gestegen, aldus de ex-minister. De prijzen voor groente en fruit zijn in Iran het afgelopen jaar verviervoudigd en de huizenprijs verdrievoudigde in dezelfde periode. De centrale bank van Iran berekende over de periode van februari 2007 tot februari 2008 een inflatiecijfer van 17,8 procent.

Jafari deed zijn kritische uitspraken op dinsdag, zijn laatste dag als minister van economische zaken. Hij is weggepromoveerd tot presidentieel adviseur, een ceremoniële functie. Hossein Semsami is zijn vervanger totdat het parlement een opvolger benoemt.

President Ahmadinejad heeft verschillende wijzigingen aangebracht in het kabinet dat hij vormde na zijn aantreden in 2005. Hij beloofde destijds de olierijkdom met elk Iraans gezin te delen, de armoede uit te roeien en de werkloosheid in te perken. Critici verwijten de president dat er weinig terecht is gekomen van die beloftes. Volgens de officiële cijfers zit 10 procent van de Iraanse beroepsbevolking thuis, maar in onofficiële schattingen staan cijfers van boven de 30 procent.

De ontevredenheid in Iran is een onwelkome ontwikkeling voor president Ahmadinejad, die zijn handen al vol heeft aan het afweren van internationale kritiek op het Iraanse nucleaire programma. Het Westen beschuldigt Iran ervan atoomwapens te ontwikkelen, terwijl Teheran beweert dat het programma alleen voor energieopwekking dient.

Niet alleen de hervormingsbeweging in Iran roert zich, ook Ahmadinejads conservatieve bondgenoten uiten openlijk kritiek. De president verliest zich teveel in anti-Amerikaanse retoriek en doet te weinig aan de economie, zo wordt beweerd. "Als de centrale bank bijna zestig miljard dollar (omgerekend 37 miljard euro, red.) aan olie-inkomsten het land inbrengt in rials, kunnen we dan verwachten dat de liquiditeit niet omhoog gaat?" zei Jafari in een Iraanse krant. De gewezen minister probeerde Ahmadinejad er naar eigen zeggen van te overtuigen dat het drukken van bankbiljetten geen extra banen oplevert.

Ook de minister van binnenlandse zaken Mostafa Pourmohammadi is vervangen, berichtte het Iraanse staatspersbureau IRNA woensdag. Pourmohammadi zou ayatollah Ali Khamenei, de opperste leider van Iran, hebben ingelicht over onregelmatigheden bij verkiezingen, zonder medeweten van Ahmadinejad.