AIVD: Terreurdreiging voor Westen toegenomen

Radicale moslimnetwerken rekruteren steeds vaker mogelijke terroristen voor strijd in Westerse landen. Uit het vandaag verschenen jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) blijkt dat deze ontwikkeling een nieuwe dreiging betekent, ook voor Nederland.

Eerder waren dergelijke netwerken meer gericht op gewapende strijd in onder meer Irak en Afghanistan, aldus de AIVD. Tegelijkertijd constateert de inlichtingendienst dat het afgelopen jaar vanuit Nederland geen mensen naar deze landen zijn gereisd om strijd te voeren. De AIVD vindt het voorstelbaar dat dit in de toekomst wel gebeurt.

In 2007 kende Nederland geen concrete dreiging met terroristische aanslagen. Activiteiten, veelal op internet, zijn in vergelijking met 2006 wel wat toegenomen, maar het ontbreekt in Nederland aan 'echte leidersfiguren' in netwerken die gewapende strijd tegen niet-moslims voorstaan. Ook heerst er nog steeds vaak verdeeldheid.

De dreigingen die er zijn, noemt de AIVD niet concreet, maar wel voorstelbaar. De inlichtingendienst wijst daarbij op de terroristische dreigingen die recent tegen Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken en Zuid-Europa gericht waren. Die gevaren kwamen vanuit internationaal georiënteerde lokale netwerken. De AIVD meent dat daardoor de dreiging voor heel West-Europa en dus ook voor Nederland in de tweede helft van vorig jaar is toegenomen.