Vanuit huis digitaal aangifte doen van geboorte

Het wordt mogelijk om elektronisch aangifte te doen van een geboorte, sterfgeval, huwelijk of geregistreerd partnerschap. Mensen kunnen straks thuis via de computer hun gegevens doorgeven aan de burgerlijke stand. Bij een huwelijksaangifte hoeven ze ook geen stukken, zoals een geboorte-uittreksel, meer te overleggen.

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken kondigden gisteren aan dat ze de digitale aangifte nog deze kabinetsperiode mogelijk willen maken. Als de ambtenaar na de elektronische aangifte nog vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn, meldt hij zich bij de indiener. Zo nodig volgt dan een gesprek.