CGB: Trouwambtenaar moet iedereen trouwen

Een gemeente handelt niet in strijd met de wet gelijke behandeling als zij weigert een ambtenaar aan te stellen die op grond van godsdienst geen huwelijken wil sluiten tussen personen van hetzelfde geslacht. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) vandaag bepaald.

De gemeente Langedijk was in oktober vorig jaar op zoek naar twee trouwambtenaren. In de vacaturetekst stond dat ze bereid moesten zijn álle huwelijken te sluiten, dus ook die tussen mensen van hetzelfde geslacht.

Eén van de kandidaten gaf aan hierover gewetensbezwaren te hebben en diende een verzoek om een oordeel in bij de CGB. Volgens Alex Geert Castermans, voorzitter van de commissie, moet een ambtenaar van de burgerlijke stand alle huwelijken sluiten of geen enkele. ''Het is niet denkbaar dat iemand in dienst van de overheid op dit soort punten discrimineert.''

In 2002 behandelde de CGB een soortgelijke zaak. Het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht was net ingevoerd. De commissie oordeelde toen nog dat een gemeente de gewetensbezwaren van de ambtenaar moest respecteren. Volgens Castermans moet de lijn die in 2002 werd ingezet nu worden omgebogen. ''Dit is een principiële uitspraak. Trouwambtenaren zouden ook niet meer op bijvoorbeeld de website van een gemeente moeten aangeven of ze al dan niet huwelijken sluiten tussen mensen van hetzelfde geslacht.''