De Nederlandse Grondwetsquiz

Omdat het dit jaar 25 jaar geleden is dat de Grondwet voor het laatst fundamenteel is herzien, vindt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het tijd voor een feestje. Ter ere van het jubileum wordt iedereen uitgenodigd om mee te doen aan de Grondwetsquiz.

De Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden stamt origineel uit 1814. In 1983 is deze Grondwet gemoderniseerd. Hierbij zijn bepalingen uit de negentiende eeuw verwijderd of aangepast aan de eisen van nu. Daarnaast is er een hoofdstuk over grondrechten toegevoegd aan de Grondwet. Uit onderzoek is gebleken dat lang niet alle Nederlanders goed weten wat in de Grondwet staat, wat minister Ter Horst jammer vindt, liet zij weten tijdens het congres 'De Onzichtbare Grondwet'. In de Grondwet staan de belangrijkste spelregels van de overheid. Daarnaast benoemt deze de grondrechten (rechten en vrijheden) van alle Nederlanders.

De quiz is vanaf vandaag in diverse dagbladen en op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geplaatst en bestaat uit vijftien vragen over de Nederlandse Grondwet. Iedereen kan meedoen tot en met 22 april 2008.

De bijzondere quiz kent natuurlijk ook bijzondere prijzen; de winnaar wordt getrakteerd op een bezoek aan de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag waarbij hij of zij door minister Ter Horst van het ministerie van BZK wordt onthaald. Vervolgens wordt deze persoon een theaterarrangement voor twee personen aangeboden. De nummers twee tot en met elf mogen meedoen aan een Kamerquiz tegen tien Tweede Kamerleden en tien parlementaire journalisten om de titel 'Grondwetskenner 2008'