Pabo Rotterdam mag jaar later toetsen

De Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (Pabo) van de Hogeschool Rotterdam gaat de taaltoets bij leerlingen een jaar later afnemen dan andere pabo's. De HBO-raad heeft hiervoor toestemming gegeven wegens ''de specifieke omstandigheden'' in Rotterdam. Hierdoor wordt de taaltoets niet aan het einde van het eerste-, maar aan het einde van het tweede schooljaar afgenomen.

Als de school het na een jaar zou doen, zouden 70% van de allochtone leerlingen van school moeten.

Begin vorig jaar werd melding gemaakt van het feit dat maar liefst 66% van alle eerstejaarsstudenten van de pabo zakten voor een taaltoets. Vooral kandidaten met een havo- of mbo-diploma scoorden slecht. Een jaar eerder bleek al dat de helft van de eerstejaars pabo-studenten een rekentoets ook niet met goed gevolg konden afleggen.

De Hogeschool Rotterdam is overigens de enige school waarvoor een uitzondering wordt gemaakt. Rotterdam is een stad met een laag opleidingsniveau. 70% van de kinderen in de stad is allochtoon en er is grote behoefte aan allochtone onderwijzers.

De HBO-raad laat weten dat het niveau van de toets gelijk blijft. Er worden geen consessies gedaan. De Rotterdamse leraren in spe krijgen alleen een jaar langer om zich voor te bereiden op de toets.