Campagne tegen kinderlokken op internet

Het Meldpunt Kinderporno start dit jaar een campagne tegen 'grooming', het op internet benaderen van kinderen met de bedoeling hen seksueel te misbruiken. In mei organiseert het meldpunt een conferentie rond het thema.

Vrijdag publiceerde het Meldpunt Kinderporno het jaarverslag over 2007. Het meldpunt kreeg vorig jaar in totaal bijna 7500 meldingen van internetgebruikers. Van het gemelde materiaal was circa zestig procent strafbaar.

Donderdag werd al bekend dat het aantal meldingen van strafbaar materiaal dat vanuit Nederland op het web wordt gezet, explosief is gestegen: het meldpunt deed in 2007 750 keer aangifte bij het Team Kinderporno en Pedoseksuele misdrijven van het Korps Landelijke Politiediensten. In 2006 lag dat aantal op honderd.