Alle politiebonden stemmen in met cao-voorstel

Als laatste politiebond heeft de ANPV zijn fiat gegeven aan het cao-voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA). Net als de grote ACP donderdag benadrukt de kleine onafhankelijke bond dat dit onder protest is gebeurd. Het akkoord voldoet op een aantal punten niet aan de wensen van de leden, licht de ANPV vrijdag toe.

Zo vinden de ANPV-leden nog steeds dat Ter Horst uit eigen middelen een extraatje voor de politie moet vrijmaken. Doet ze dat niet, dan zou zij niet alleen 'zwaar tekortschieten', maar ook het socialistische gedachtegoed te grabbel gooien 'ten faveure van de inkomenspolitiek van haar partij'.

Ook de andere kleine politiebond VMHP ging deze week akkoord. De eveneens kleine bond heeft dat overigens nog niet officieel naar buiten gebracht, maar al wel aan Binnenlandse Zaken laten weten.

Vorige week ging de grote NPB, die zo'n 23 duizend leden telt, als eerste akkoord met het cao-voorstel. De minister biedt een driejarige cao aan, waarin de politiemedewerkers in 2008 een loonsverhoging van 3,5 procent krijgen, het jaar daarop 3,3 en in 2010 3,25 procent.

Ter Horst zei vrijdag na de ministerraad dat een 'politietop' duidelijkheid moet verschaffen over de vraag hoe agenten hun gezag kunnen terugkrijgen. De bewindsvrouw wil op de top overleggen met de leiding van de politie en de vakbonden.