Brandbrief: toename autisme in Zuidoost-Brabant

Het aantal autistische kinderen in de regio Zuidoost-Brabant is explosief gegroeid. Speciale scholen in de regio worden geconfronteerd met een zeer groot aantal aanmeldingen en voor het komende schooljaar staan vierhonderd kinderen op een wachtlijst.

Wethouder Marriët Mittendorf (Jeugd) van Eindhoven schrijft dat in een brief aan het ministerie van Onderwijs. Volgens haar moesten leerlingen in het verleden al uitwijken naar scholen op grote afstand van hun woonplaats. Bovendien is er al geïnvesteerd in noodoplossingen door de vorming van speciale klassen voor autistische kinderen.

De wethouder wil zo snel mogelijk overleggen met staatssecretaris Marja van Bijsterveldt over een oplossing voor het probleem.