Debat over de film van Wilders

PVV-leider Geert Wilders eist dat premier Jan Peter Balkenende excuses aanbiedt voor alles wat hij voor publicatie over de film Fitna heeft gezegd. Doet de premier dat niet dan overweegt Wilders een motie van wantrouwen tegen hem in te dienen.

Wilders heeft dat aan het begin van de avond gezegd tijdens het Tweede Kamerdebat over Fitna. Daarover kun je van alles teruglezen in dit bericht.

Update: 21.52 uur
Wilders heeft in het najaar het kabinet en terreurbestrijdingsorganisatie NCTb gewaarschuwd voor de gevolgen van zijn film Fitna. Dat zei minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie tijdens het debat.

Wilders zou letterlijk hebben gezegd: ''Dan heb ik jullie gewaarschuwd.'' Wilders ontkent dit categorisch. Volgens hem heeft hij alleen gezegd dat hij een film over de Koran ging maken, maar over de inhoud zou hij niets hebben meegedeeld. ''Volgens mij staat hij dit 100 procent te verzinnen'', aldus Wilders over de uitspraken van Hirsch Ballin.

De minister beriep zich vervolgens op aantekeningen die bewindslieden tijdens hun gesprek met Wilders hebben gemaakt. Die wilde hij niet openbaar maken, omdat ze onder de geheimhoudingsplicht vallen. Toen de Kamer zei dat ze ze toch wil inzien, gaf Wilders daar toestemming voor. De Kamervoorzitter schorste daarop het debat zodat de fracties kennis kunnen nemen van de inhoud.

Update: 22.12
De aantekeningen zijn openbaar gemaakt. Daaruit zou blijken dat Wilders een afschuwelijke einde van zijn film, die hij toen nog moest gaan maken, zou hebben aangekondigd. Hij zou soera's uit de Koran scheuren en in de openhaard verbranden.

Wilders noemde de aantekeningen grove leugens en voelde zich ''belazerd''. Volgens Wilders liegt minister Hirsch Ballin dat het gedrukt staat en doet de hele regering dat met de aantekeningen over het gesprek uit oktober, die hij een ''vodje'' noemde. De regering zou hiervoor naar huis moeten gestuurd, aldus Wilders.

Ballin zegt dat de aantekeningen wel kloppen.

Update: 22.30
Het debat is wederom even geschorst. Nu omdat er aantekeningen van de plaatsvervangend Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding openbaar gemaakt worden. Wilders vindt het prima dat die worden verspreid, maar verwacht dat ook die leugens bevatten.

De eerder vrijgegeven aantekeningen bevatten alleen de reacties van de bewindslieden op wat Wilders tijdens het gesprek zei. Zijn eigen woorden staan er niet in vermeld. Volgens het verslag gaf Wilders tijdens het onderhoud ''een nadere toelichting op de beoogde opbouw van de film en de beelden die daarin mogelijk getoond'' zouden worden.

GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema wil de ambtenaar die de aantekeningen heeft gemaakt onder ede verhoren. Dit om duidelijk te krijgen wie er nu wel of niet liegt. Een meerderheid van de Kamer lijkt er echter niets voor te voelen om een ambtenaar in deze politieke discussie te betrekken.

Laatste update
Het debat is voorbij. Wilders blijft erbij dat de vrijgegeven aantekeningen van gesprekken die hij voerde met de NCTb en de ministers Vogelaar en Hirsch Ballin niet kloppen. De ministers zeggen op hun beurt dat ze wel een correcte weergave geven van hetgeen er besproken is.

De Kamer is, behoudens de PVV, tevreden over de rol die het kabinet Balkenende heeft gespeeld in aanloop naar de film. Alle fracties, behoudens uiteraard de PVV, verwierpen de zienswijze van Wilders ten aanzien van de islam.

Tenslotte werd een motie van wantrouwen tegen de regering, ingediend door de PVV, met grote meerderheid verworpen. Alleen de PVV stemde voor.