'Toelaten immigranten grootste vergissing'

Uit de  Geschiedenismonitor blijkt dat meer dan de helft van alle Nederlanders  de toelating van grote groepen immigranten als de grootste vergissing uit de vaderlandse geschiedenis beschouwt. De monitor is  een onderzoek van het Historisch Nieuwsblad, tv-programma Andere Tijden en de Volkskrant, waarover vanochtend ook al een en ander bericht werd.

De grote instroom van immigranten mag dan door een meerderheid als een vergissing worden gezien, de  huidige toestroom van Oost-Europeanen blijft ondertussen gewoon toenemen. Het Centraal Planbureau (CPB) vergeleek de immigratiestroom al met de komst van gastarbeiders in de vorige eeuw.  Het CPB waarschuwde ervoor dat Nederland als verzorgingsstaat erg aantrekkelijk is voor laagopgeleide immigranten.

De islam wordt door meer dan de helft van de Nederlanders gezien als een bedreiging voor de Nederlandse identiteit. Die identiteit, waarvan prinses Máxima eerder zei dat die niet bestond, bestaat volgens 66% van de ondervraagden namelijk wel degelijk.