EU en VS kaarten Tibet aan bij Mensenrechtenraad

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben de situatie in Tibet dinsdag aangekaart bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève. De EU wil dat China stopt met zijn gewelddadig optreden tegen Tibetaanse demonstranten, de vrijheid van meningsuiting van de Tibetanen respecteert en hun bewegingsvrijheid geen beperkingen oplegt, zei de Sloveense ambassadeur Andrej Logar namens de EU.

Logar sprak zijn bezorgdheid uit over de onrust in Tibet en over de berichten dat de onrust zich heeft uitgebreid naar aangrenzende Chinese provincies. Hij zei dat zowel de Chinese autoriteiten als de demonstranten kalmte moeten betrachten. China moet geen geweld gebruiken en de betogingen moeten vreedzaam zijn, zei Logar.

De VS, Australië en Canada sloten zich bij de EU-vertegenwoordiger aan. "Wij roepen China op het universele grondrecht van alle burgers te erkennen om hun religieuze of politieke overtuiging vreedzaam tot uiting te brengen", zei de Amerikaanse gezant Warren Tichenor. Hij zei tevens dat de beperkingen die China aan buitenlandse journalisten in de berichtgeving over Tibet oplegt niet in overeenstemming zijn met de verplichtingen die China bij de verwerving van de Olympische Spelen is aangegaan.

De Chinese delegatie viel de Amerikaanse en Australische vertegenwoordigers meermalen in de rede. De zaak staat los van de mensenrechtenverklaring van 1993, zeiden de Chinezen. De situatie in Tibet is een binnenlandse aangelegenheid die uitsluitend de Chinese regering aangaat, zo werd gezegd.

De Franse president Nicolas Sarkozy heeft er dinsdag op gezinspeeld dat hij wegblijft van de openingsceremonie van de Spelen als de situatie rond Tibet niet verbetert. Zijn medewerkers verduidelijkten dat Sarkozy alleen de openingsceremonie aan zich voorbij zou laten gaan. Zijn ministers hebben bij herhaling benadrukt dat Frankrijk geen voorstander is van een boycot van de Spelen.

De timing van de uitspraak van Sarkozy is opvallend: vrijdag vergaderen de Europese ministers van buitenlandse zaken en woensdag bezoekt Sarkozy Groot-Brittannië, dat in 2012 de Spelen organiseert in Londen.

De Britse regering meent dat nauwe samenwerking met Beijing de beste manier is om China te beïnvloeden. Premier Gordon Brown telefoneerde vorige week met zijn Chinese ambtgenoot Wen Jiabao en verklaarde zich bereid in mei te praten met de Tibetaanse leider de Dalai Lama. Het kantoor van Brown liet weten dat de premier gewoon van plan is de opening van de Spelen in Beijing bij te wonen. Ook de Amerikaanse president George Bush heeft aangegeven dat het Chinese optreden in Tibet voor hem geen reden is om weg te blijven.

EU-Commissievoorzitter José Manuel Barroso verklaarde zich tegen een boycot van de Spelen. Een woordvoerder van de Duitse regering liet zich in soortgelijke zin uit; een boycot zou 'afleiden' van inspanningen om een politieke oplossing voor de crisis in Tibet te vinden.