Politietop: agent is contact met allochtoon kwijt

Als politieagenten niet beter leren omgaan met allochtonen dreigt ontwrichting van de samenleving. Dat schrijft de Raad van Hoofdcommissarissen in een memo getiteld 'Politie voor een ieder', die in het bezit is van de GPD-kranten. Agenten zouden meer oog moeten hebben voor de gevoeligheden van de verschillende bevolkingsgroepen. Politiekorpsen die daar niet in investeren, kunnen voor 'onaangename verrassingen' komen te staan.

"Ontwikkelingen gaan snel, 'dankzij' sms, internet en massamedia. En vlammen slaan zomaar ineens in de pan", leest het document. In zeker drie korpsen krijgen agenten al training om beter om te gaan met allochtonen. Bert Poelert, directeur van het Landelijk expertisecentrum diversiteit van de politie, verwacht dat meer korpsen zullen volgen. Hij pleit er voor dat de politie meer allochtonen in dienst neemt.

Het aandeel allochtonen bij de politie is nu 6,5 procent. De Raad van Hoofdcommissarissen verwacht een maximale toename tot tien procent, ondanks intensieve wervingscampagnes. De raad benadrukt wel dat agenten zo neutraal mogelijk moeten zijn, zonder hoofddoekjes of andere religieuze symbolen.