Belasting op erfenissen flink verlaagd

De belasting op erfenissen gaat flink omlaag. Het tarief gaat van maximaal 68 naar 50 procent. Ook wordt de successiewet sterk vereenvoudigd. Dat heeft staatssecretaris De Jager van Financiën besloten. Vooral neven, nichten en verzorgers gaan erop vooruit, doordat zij vaak het hoogste tarief betalen. Partners en kinderen gaan er in elk geval niet op achteruit.

De Jager wil de erfgenamen onderverdelen in hooguit twee of drie groepen. Dat maakt het duidelijker wie waar recht op heeft. De staatssecretaris wil het ook fiscaal eenvoudiger maken om een familiebedrijf voort te zetten. Nu moet een bedrijf vaak gedwongen worden verkocht. "De successiewet moet eenvoudiger, evenwichtiger en minder gevoelig voor misbruik worden", motiveert De Jager zijn plannen. Hij weet dat het betalen van belasting over zorgvuldig opgespaarde erfenissen één van de grootste ergernissen is in ons land.

Om deze megaoperatie, die naar verwachting medio 2010 afgerond zal zijn, te kunnen financieren gaat De Jager mensen aanpakken die de Belastingdienst met handige constructies om de tuin leiden.