Werkloosheid allochtonen daalt snel

Het aantal werkloze allochtonen in Nederland daalt snel. In een jaar tijd is het percentage niet-westerse allochtonen dat werkloos was gedaald van 12,4 procent eind 2006 tot 9,1 procent eind 2007. Deze daling is een voortzetting van de dalende trend die al langer te zien is.

De daling van de werkloosheid is niet alleen te zien onder allochtonen. Onder autochtonen daalde de werkloosheid in dezelfde periode van 4,0 procent tot 3,3 procent. In totaal was in 2007 gemiddeld 4,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Eén op de tien van hen was niet-westers allochtoon.

De daling is vooral te danken aan jonge allochtonen. Onder de 25 jaar was bij hen de werkloosheid in 2006 nog 22 procent. Inmiddels zitten ze op 15 procent. Ter vergelijking: onder autochtone jongeren is de werkloosheid momenteel ruim 8 procent. Ook de groep allochtonen tussen de 25 en de 45 jaar maakte een grote inhaalslag; inmiddels hebben tien van de elf allochtonen tussen 25 en 45 een baan.

De afname van de werkloosheid is redelijk gelijk onder de verschillende groepen niet-westerse allochtonen. Wel zijn er absolute verschillen te zien in werkloosheid; van hen hebben Surinamers het vaakst een baan.