Ter Horst eist meer allochtonen in politietop

In de top van de politie moeten meer allochtonen en vrouwen komen. Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft daarover afspraken gemaakt met de korpsbeheerders.

Zo moet de komende drie jaar de helft van de vacatures voor topfuncties worden vervuld door vrouwen en allochtonen. Dat zijn er naar verwachting tien. Nog eens 30 procent van de vacatures voor andere hoge functies buiten de korpsleiding moet naar een vrouw of allochtoon gaan.

Dat komt neer op ongeveer tien van de 35 verwachte vacatures. Ter Horst kondigde een en ander vanmiddag aan na afloop van de ministerraad.