'Dwangsom voor trage overheid'

Icoon Politiek Veel mensen zouden graag willen dat zij de overheid zouden kunnen dwingen sneller een besluit te nemen. Nu is het nog zo dat de burger vrijwel machteloos is in zulk soort situaties, maar daar gaat binnen twee jaar verandering in komen. Het kabinet vindt dat men in dergelijke gevallen moet kunnen dreigen met een dwangsom.

Volgens de ministers Ernst Hirsch Ballin van Justitie en Guusje ter Horst van Binnenlandse zaken, zal de wet uiterlijk in 2010 van kracht worden. Mensen die een aanvraag, voor bijvoorbeeld een uitkering of de bouw van een dakkapel, bij de gemeente hebben ingediend en niet binnen de gestelde termijn antwoord krijgen, kunnen gebruik maken van de nieuwe regels. Er kan een dwangsom van twintig euro per dag worden opgelegd. Het bedrag kan oplopen tot maximaal 1260 euro na 42 dagen.

Naar aanleiding van bevindingen van de Nationale Ombudsman, kwamen het VVD-kamerlid Luchtenveld en het PvdA-kamerlid Wolfsen twee jaar geleden met het initiatiefwetsvoorstel. De plannen konden toen op een breed draagvlak rekenen. Door de trage besluitvorming bij de overheid zouden veel mensen in financiële problemen komen. Het wetsvoorstel zou moeten leiden tot lagere kosten.