Albayrak: Levenslang blijft levenslang

Icoon JustitieStaatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie voelt er weinig voor om een levenslange gevangenisstraf tussentijds te toetsen. Ze gaat wel bekijken of de huidige gratieprocedure nog voldoet.

Albayrak zei dat vandaag tijdens een congres van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in een gevangenis in Zeeland (Noord-Brabant). De raad had er eind 2006 op gewezen dat een levenslang gestrafte na verloop van tijd minder gevaarlijk kan worden en dat na 15 jaar gevangenschap een herbeoordeling van de straf op z'n plaats zou zijn.

Afhankelijk van de uitslag daarvan kan iemand worden overgeplaatst naar een minder beveiligd regime of zelfs onder voorwaarden op vrije voeten komen, aldus de raad. De PvdA-bewindsvrouw ziet echter ''geen dringende noodzaak'' voor zo'n periodieke toets.

In Nederland zitten momenteel 37 mensen een levenslange celstraf uit. Dat houdt in ons land in dat iemand tot zijn dood achter de tralies blijft zitten, tenzij de Koning(in) gratie verleent.