'Beste Cito-toets in zeven jaar'

Icoon Onderwijs Menig basisscholier zal vandaag in spanning zitten. Vandaag wordt namelijk de uitslag van de Cito-toets bekend gemaakt. De gemiddelde score ligt met 535,4 punten hoger dan in de voorgaande jaren. Ten opzichte van 2007 is er drietiende punt hoger gescoord.

Slechts drie van de 154.000 leerlingen zullen te horen krijgen dat ze de toets foutloos hebben gemaakt. Vorig jaar maakten nog 9 scholieren geen enkele fout. Acht kinderen hebben maar ÚÚn foutje gemaakt, tegenover 45 in 2007. Vroege leerlingen maken de toetsen over het algemeen beter dan late leerlingen. Het grootste gedeelte van de vroege leerlingen is een meisje.

Zoals elk jaar, laat de uitslag ook dit jaar weer zien dat meisjes beter zijn in taal en dat jongens beter zijn in rekenen. Het onderdeel studievaardigheden laat nauwelijks verschillen zien.

Het feit dat de gemiddelde score dit jaar hoger ligt, betekent niet dat het gemiddelde niveau ook is gestegen. Het advies voor het vervolgonderwijs laat geen verandering zien ten opzichte van eerdere jaren. De score van dit jaar ligt niet ver van de standaardscore van 535 punten. Het advies voor het soort voortgezet onderwijs bij deze score is een gemengde/theoretische leerweg en havo.