Belgische wet mist een komma

Icoon Opmerkelijk In België is ophef ontstaan over het ontbreken van een komma in de wet. Dit foutje kan de verliezende partij bij een rechtszaak ruim 1.100 euro teveel kosten.

Het gaat hier om een passage in de wet op de rechtsplegingsvergoeding. Deze wet regelt sinds 1 januari van dit jaar dat de partij die een rechtszaak verliest, een deel van de advocaatkosten van de tegenpartij moet betalen. De wet is er gekomen om mensen te ontmoedigen een proces aan te spannen als zij bij voorbaat al geen kans hebben om gelijk te krijgen.

De krant geeft een voorbeeld: "bij betwistingen die niet in geld uit te drukken zijn, moet de verliezende partij een minimumbijdrage van 1.200 euro betalen. Die bijdrage kan de rechter om sociale redenen verminderen tot 75 euro, bijvoorbeeld als de verliezer een laag inkomen heeft."

Het probleem doet zich vreemd genoeg alleen voor in Vlaams België. De Franstalige tekst is zorgvuldiger opgesteld en laat geen onduidelijkheden achter. Volgens de Nederlandstalige tekst moet de verliezende partij aan de rechter vragen om de vergoeding aan de tegenpartij te verlagen. De rechter kan niet zelf deze beslissing nemen, terwijl dat wel, zoals in Wallonië het geval is, de bedoeling is. Advocaten en burgers zijn hier vaak niet van op de hoogte.

Jo Vandeurzen, minister van Justitie, erkent het probleem en wil dat de wet zo snel mogelijk wordt aangepast. De kamercommissie Justitie heeft al besloten snel een wijziging aan te brengen in de wet. Op welke manier de wet wordt toegepast, hangt tot die tijd af van de interpretatie van de rechter.