Zware kritiek op Cohen inzake hand schudden

De kritiek die PvdA-minister Ella Vogelaar gisteren uitte op haar partijgenoot Job Cohen over het weigeren om vrouwen een hand te geven, heeft Cohen niet op andere gedachten gebracht. Gisteravond verklaarde Cohen in het tv-programma Pauw en Witteman nog eens goed te hebben nagedacht over zijn uitlatingen en dat hij blijft bij zijn standpunt.

Dat standpunt van Cohen luidt dat het niet respectloos is wanneer een moslim vanuit zijn geloof een vrouw weigert de hand te schudden. Ambtenaren op huisbezoek die uit geloofsovertuiging een vrouw geen hand willen geven, hoeven dat van de burgemeester dan ook niet. Dat geldt ook voor de vijf straatcoaches die dat nu reeds weigeren.

'Elementaire manier van respect tonen'
In politiek Den haag bestaat er weinig begrip voor de Amsterdamse burgervader. Namens de Tweede Kamerfractie van de PvdA laat Kamerlid Jeroen Dijsselbloem vandaag optekenen dat een hand geven ''een elementaire manier is van respect betuigen. Ik vind dat mensen die namens de gemeente optreden, die basale omgangsvormen moeten uitdragen, evenzeer als het belang de rechtsstaat en het respect voor de democratie. Ze hebben een voorbeeldrol.''

Dijsselbloem: '''We kunnen daar wel heel relativerend over doen, maar dan weten we straks helemaal niet meer wie respect betuigt en wie niet. Juist in een samenleving die daarmee worstelt, is dat heel belangrijk.''

Buiten de PvdA hebben ook VVD, CDA, de Partij voor de Vrijheid en Rita Verdonk kritiek op Cohens standpunt. ''Wie namens de gemeente optreedt, moet beleefd en niet controversieel te werk gaan. Daar hoort bij dat ze handen schudden. Burgemeester Cohen zal dat de straatcoaches duidelijk moeten maken'', aldus VVD-Kamerlid Henk Kamp.

Zowel Dijsselbloem als Kamp vindt dat de gemeenteraad van Amsterdam burgemeester Cohen hierop moet aanspreken.