SP wil godslastering uit wetboek hebben

De Socialistische Partij gaat zich inzetten om het verbod op smalende godslastering uit het wetboek van strafrecht te krijgen. Het bewuste artikel 147 is volgens SP-Tweede Kamerlid Jan de Wit niet nodig, omdat andere artikelen al voorzien in strafbaarstelling van belediging.

Onduidelijk is hoe het met de benodigde Kamermeerderheid zit. Dat de christelijke partijen tegen zijn, is zeker. Alles zal daarom afhangen van de PvdA-fractie.

Van Gogh
Vlak na de moord op Theo van Gogh wilde toenmalig CDA-minister van Justitie Piet Hein Donner het artikel juist oppoetsen, tot woede van een groot deel van de Tweede Kamer. D66 ging toen in de aanval door juist een voorstel in te dienen om het bewuste artikel 147 af te schaffen, omdat er al genoeg beperkingen zijn aan de vrijheid van meningsuiting, zoals het verbod op discriminatie.

Een motie die werd ingediend, werd evenwel verworpen door de christelijke partijen, de PvdA, SP en GroenLinks. De linkse partijen, die in principe voor afschaffing waren, stemden toen tegen omdat de motie olie op het vuur zou gooien van de gespannen situatie na de moord op Van Gogh.

'Nu wel kans'
De Wit zal zijn voorstel binnenkort aan CDA-minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie voorleggen. Pas daarna besluit hij om eventueel met een eigen initiatiefwetsvoorstel te komen. De SP'er denkt dat zijn voorstel om het godslastering-artikel af te schaffen nu wel kans maakt, omdat de PvdA voorheen ook voor het schrappen van het artikel was. GroenLinks en D66 zijn ook voor.

Het SP-Kamerlid wijst er op dat iemand die gelooft geen extra bescherming behoeft. Bovendien is het artikel volgens hem een lege huls, omdat er nooit veroordelingen uit voortvloeien.

De wet inzake smalende godslastering werd ingesteld in 1932 door de grootvader van Piet Hein Donner. Deze Jan Donner (van de toenmalige Anti-Revolutionaire Partij) kwam met die wet om communisten aan te pakken die in hun partijblad De Tribune enige artikelen en spotprenten tegen de christelijke godsdienst publiceerde.