Ook Marokko wil emigranten binden

Niet alleen de Turkse premier Erdogan vindt dat geëmigreerde landgenoten niet moeten assimileren, óók Marokko heeft die mening. Dat schrijft de Volkskrant vandaag. Volgens Mohammed Ameur, minister voor de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland, moeten onder migranten de Arabische taal en de Marokkaanse cultuur meer worden verspreid.

De Marokkaanse regering wil al langer de banden met de Marokkanen in het buitenland sterker aanhalen. Daarmee kiest de regering voor een nieuwe koers door nadruk op de Arabische identiteit van de migranten te leggen.

Den Haag
In politiek Den Haag wordt een en ander met argusogen bekeken. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg ''zit er niet op te wachten dat Marokko druk uitoefent de andere kant op.'' Haar partij zet al langer vraagtekens bij het Marokkaanse beleid om het emigranten onmogelijk te maken afstand te doen van de Marokkaanse nationaliteit en om ouders te verplichten hun baby een ‘goedgekeurde’ naam te geven.

VVD-Kamerlid Henk Kamp is bezorgd: ''Hier worden mensen aangesproken die zich juist met alle kracht op Nederland moeten richten.''

'Zeventiende provincie'
De Marokkaanse minister Ameur ontvouwde in Casablanca afgelopen week het beleid voor Marokkaanse emigranten over de periode 2008-2012. ''De Marokkaanse gemeenschap in het buitenland moet worden beschouwd als de zeventiende provincie van ons land'', aldus de bewindsman.

In 1992 woonden ruim 1,5 miljoen Marokkanen buiten Marokko, in 2006 was dat aantal gestegen naar ruim drie miljoen, zo’n 10% van de bevolking. Ruim 85% woont in West-Europa. Het geld dat zij jaarlijks terugsturen naar hun moederland is één van de drie voornaamste bronnen van inkomsten voor het land (de twee andere zijn toerisme en de verkoop van fosfaat.

In Nederland ontstond vorig jaar nog grote ophef over PvdA-Kamerlid Khadija Arib vanwege haar lidmaatschap van een commissie die de Marokkaanse identiteit van Marokkanen in het buitenland moet bewaken en verstevigen. De PvdA liet er onderzoek naar verrichten, maar zag er geen kwaad in.