Single Lange Frans lokt Kamervragen uit

Icoon PolitiekGroenlinks Kamerlid Tofik Dibi heeft minister-president Balkenende gevraagd te antwoorden op de Kamervragen in de nieuwe single van Lange Frans en Baas B. In het nummer ‘Kamervragen’ stellen de artiesten dat er een doofpotcultuur in de Nederlandse regering heerst. De moord op Fortuyn, de vuurwerkramp, Irak en de bouwfraude komen in het nummer langs als voorbeelden waarbij Nederland is voorgelogen.

Kamerlid Dibi deelt de complottheorieŰn in het nummer niet, maar ziet de kloof tussen burger en politiek als overkoepelend thema. "Ik zie een trend: neem het succes van het nummer Ik Heb Schijt (YouTube hit van rapper Appa) mensen kennen veel cynisme en pessimisme ten opzichte van de overheid. Nu zie je dat artiesten deze onvrede vaker onderwerp maken van hun nummers." Ondanks dat Dibi al veel kritiek over zijn actie heeft ontvangen, ziet hij geen reden zijn plannen te staken. "Ik was vroeger ook zo. Nu zie ik hoe bijzonder en belangrijk de parlementaire democratie is. Wantrouwende geluiden moeten gehoord worden."

De volgende vragen zijn door het Kamerlid opgesteld:

- Bent u bekend met de videoclip ‘Kamervragen’ van Lange Frans en Baas B?
- Bent u blij dat er gehoor is gegeven aan uw oproep aan intellectuelen en kunstenaars om zich in het publieke debat te mengen?
- Bent u bereid antwoord te geven op de Kamervragen die hierin worden gesteld door Lange Frans en Baas B? Zo ja, wat zijn de antwoorden? Zo nee, waarom niet?
- Herkent u de onvrede die Lange Frans en Baas B verwoorden over een gebrek aan transparantie en verantwoording? Zo ja, wat gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom niet?

Dibi heeft reŰle verwachtingen over de beantwoording van de vragen. "Ik verwacht een technocratisch antwoord van een van Balkenende’s ambtenaren. Het gaat ook niet zozeer om de inhoud. Ik wil het vooral gebruiken als aanzet tot een brede discussie." Het Kamerlid hoopt met de aandacht politici te interesseren voor wat er leeft onder jongeren en specifiek de hiphopcultuur. "Als je ziet hoe men in de VS de discussie voert over bijvoorbeeld de albumtitel ‘Nigger’ van de rapper Nas of de gevolgen van expliciete videoclips, daar moeten we in Nederland ook naartoe; op een inhoudelijke manier argumenten wisselen."

Dibi is bezig met het organiseren van een conferentie over het onderwerp. Veel kan de politicus er nog niet over zeggen, maar binnenkort spreekt hij Lange Frans en Baas B. Hij hoopt de mc’s te betrekken bij het project. "Ik wil ze het een en ander vragen over het nummer en ze vragen mee te praten over het onderwerp."

Zou de maatschappelijke betrokkenheid van Frans en B niet ingegeven zijn door de financiŰle successen met eveneens politieke nummers als ‘Zinloos’en ‘Het Land Van’? Dibi: "Dat kan best. Er zullen vast economische overwegingen achter schuil gaan, maar ik heb liever dat betrokkenheid en engagement het onderwerp van muziek is dan de klassieke ‘ho’s’ en ‘bitches’. Ik ben jaloers op de daadkracht en zeggingskracht van artiesten. Er mag zeker nog wel meer betrokkenheid doorklinken in Nederlandse muziek."


De clipMet dank aan Bregalad voor de submit.