Quotum zwarte/witte kinderen op basisscholen

Icoon OnderwijsStaatssecretaris Dijksma van Onderwijs gaat in zeven steden bij wijze van proef basisscholen de mogelijkheid geven een quotum in te stellen voor het aantal 'witte' en 'zwarte' kinderen op die school. Hiermee wil ze proberen om de vorming van zwarte scholen terug te dringen. De proef wordt de komende drie jaar gehouden in de vier grote steden en Eindhoven, Deventer en Nijmegen.

Met de proef kunnen witte scholen kinderen van rijke ouders weigeren. Zwarte scholen kunnen ervoor kiezen om leerlingen met een mindere sociaaleconomische achtergrond geen plek te geven. Onduidelijk is nog op grond waarvan precies onderscheid gemaakt gaat worden. Ook is niet bekend hoe scholen precies gedwongen gaan worden om deze maatregelen te nemen; vooralsnog lijkt het een maatregel op vrijwillige basis.

Een andere initiatief dat getest gaat worden, is het hebben van ťťn aanmelddatum voor een bepaald jaar. Nu is het zo dat autochtone ouders hun kinderen vaak bij geboorte al aanmelden bij een goede, vaak witte school, terwijl allochtone ouders dat meestal pas veel later doen, waardoor de beste scholen al vol zitten.

Het doel van de maatregelen is uiteindelijk om de verstandhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland te verbeteren. Ook wil men dat allochtone kinderen die een taalachterstand hebben zich op deze manier aan hun autochtone leeftijdsgenootjes op kunnen trekken.

Met dank aan Aka-Zigor, crv en mijnlandnietmeer voor de submit.