Niveau basisonderwijs nauwelijks veranderd

Icoon Onderwijs In twintig jaar tijd is het niveau van het basisonderwijs nauwelijks veranderd. Het Cito, dat sinds jaar en dag onderzoeken in het onderwijs uitvoert, concludeert dat er weinig ontwikkeling in het niveau van het basisonderwijs zit, maar het niveau daalt niet. Dit staat haaks op de uitkomst van het onderzoek dat de commissie-Meijerink onlangs afsloot. De commissie zegt namelijk, dat er de laatste jaren sprake is van een versnelde achteruitgang van het niveau. Deze conclusie wordt ook meer en meer onderstreept door de scholen in het voortgezet onderwijs, die steeds vaker klagen over het ontbreken van basiskennis bij aankomende leerlingen.

Vanaf 1985 zijn er vijftig rapporten opgesteld door het Cito, die voortkomen uit het Periodiek Peilingsonderzoek Onderwijsniveau in Nederland (PPON). De uitkomst van de rapporten, is dat het basisonderwijs structureel onder de norm scoort waar het zelf aan wil voldoen. Om erachter te komen of het onderwijs verbetert dan wel verslechtert, ondanks het niet halen van de norm, zijn jarenlang onderzoeken uitgevoerd op diverse gebieden. Nederlandse taal, rekenen, aardrijkskunde, Engels en hoofdrekenen waren vakken die onder andere werden getoetst. De resultaten laten twee duidelijke trends zien. Hoofdrekenen is duidelijk vooruit gegaan, terwijl rekenen op papier een achteruitgang laat zien. In alle andere vakken is het niveau niet veranderd.

De vernieuwingen die 25 jaar geleden zijn ingevoerd in het basisonderwijs, hebben niet hun vruchten afgeworpen. Gerrit Staphorsius, directeur Basis- en Voortgezet Onderwijs van Cito, zegt hierover: "Het is mogelijk dat er op ander vlak wel verbeteringen zijn, zoals in het welbevinden van de leerlingen, of hun assertiviteit. Maar we moeten natuurlijk wel in de gaten houden wat de kerntaken zijn van het onderwijs". Paul van Dam, oud-werknemer van Cito, heeft een hardere mening. "Door alle onderwijsvernieuwingen sinds 1980 is het niveau niet gestegen. En dat is logisch, want de vernieuwers waren helemaal niet bezig met het verbeteren van resultaten. Die wilden alles leuker en gezelliger maken.’ Is dat niet ook vooruitgang? ‘Nou, niet wat ik zou hebben gewild", aldus Van Dam.