Minister wil blowverbod voor alle agenten

Icoon PolitieMinister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) vindt dat agenten in hun vrije tijd geen softdrugs moeten gebruiken. Het drugsgebruik kan de uitstraling en het gezag van politieagenten schaden, aldus de PvdA-minister.

Zij dringt bij de korpsbeheerders aan op een eenduidige richtlijn, die agenten verbiedt softdrugs te gebruiken in hun vrije tijd. Dat heeft Ter Horst geschreven in antwoord op vragen van PVV-Tweede Kamerlid Hero Brinkman, die vandaag gepubliceerd zijn.

Korpsbeheerders stellen zelf de richtlijnen op voor (soft)drugsgebruik door hun agenten in diensttijd en hun vrije tijd. Het korps Amsterdam-Amstelland heeft recent vastgelegd dat agenten niet mogen blowen in hun vrije tijd, omdat zij ook buiten diensttijd een voorbeeldfunctie hebben. Ook andere korpsen hanteren regels voor softdrugsgebruik. Overtreders kunnen disciplinair worden gestraft.

De minister wil nu dat alle korpsbeheerders de lijn volgen dat softdrugsgebruik door agenten helemaal wordt verboden om de uitstraling en het gezag van de politie te behouden.