Minder vogels in de stad

Icoon Binnenlands Steden zijn voor veel vogels van groot belang als leefgebied. Maar de negen vogelsoorten die in de tuinvogeltellingen van 2003 tot en met 2006 het meest voorkomen in de stad, nemen als geheel in aantal af.

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de stad gaat het goed met de populaties van de koolmees, de merel, de pimpelmees en de vink. Hun aantallen nemen toe of blijven stabiel. Met andere vogelsoorten gaat het minder goed. Zo neemt het aantal houtduiven, huismussen, kauwen, spreeuwen en Turkse tortels in de stad de laatste jaren af, aldus het CBS.