'Ongeveer 6000 zwerfjongeren in Nederland'

Icoon BinnenlandsIn Nederland zijn naar schatting 6000 zwerfjongeren. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport dat vanochtend is gepubliceerd.

De rekenkamer doet al sinds 2002 onderzoek naar de jongeren. Volgens de instantie is er reden om zeer bezorgd te zijn over de opvangmogelijkheden voor de groep.

Het aantal van 6000 is hoger dan schattingen in eerdere onderzoeken. Volgens de Rekenkamer hoeft het niet zo te zijn dat er daadwerkelijk meer zwerfjongeren zijn. Het kan ook zijn dat gemeenten het aantal jongeren dat op straat zwerft beter registreren.