Nibud: bijna iedereen krijgt minder te besteden

Icoon Financieel Bijna iedereen gaat er dit jaar in koopkracht op achteruit. Uitzondering vormen 65-plussers met een laag inkomen en werkende alleenstaande ouders.

Gemiddeld hebben mensen per maand dertien euro minder te besteden, zo concludeert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Dat komt vooral door de inflatie.

De koopkracht daalt met een kwart tot 1 procent, aldus het Nibud. Omdat vooral veel dagelijkse uitgaven zoals voeding en benzine dit jaar duurder zijn dan vorig jaar, voelen veel mensen de koopkrachtdaling in hun portemonnee.

De meeste brutolonen stijgen in 2008 met gemiddeld 3,25 procent. Maar dat is volgens het Nibud niet genoeg om alle prijsstijgingen op te vangen. Daar komt bij dat niet iedereen al meteen in januari meer loon krijgt. Mensen die voorlopig hetzelfde salaris houden als in 2007, moeten er rekening mee houden dat zij er meer op achteruitgaan. Netto houden zij wel hetzelfde over, maar omdat veel prijzen hoger zijn dan in 2007, kunnen zij er minder mee doen.

Met name de prijzen van voeding en olie zijn fors gestegen en zullen vermoedelijk in de loop van het jaar nog oplopen. Automobilisten hebben last van de duurdere benzine en leaserijders hebben te maken met een hogere fiscale bijtelling.

De 65-plussers met een laag inkomen (met een aanvullend pensioen van maximaal 10.000 euro per jaar) profiteren van de gestegen ouderenkorting en alleenstaande werkende ouders van de nieuwe kindertoeslag. Daardoor stijgt de koopkracht voor deze groepen.