5% Nederlanders wil emigreren

Icoon BinnenlandsOngeveer een op de twintig Nederlanders overweegt binnen vijf jaar naar een ander land te verhuizen. Dat is ongeveer evenveel als in andere Europese landen.

Dat blijkt uit een studie van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) aan de Universiteit van Tilburg. Zoals ook in andere Europese landen is de bereidheid van Nederlanders om zich in een ander land te vestigen groter bij studenten, gemiddeld bij hoogopgeleiden en lager bij laagopgeleiden.

De migratieplannen zijn aanzienlijk groter bij inwoners van nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Vooral in Polen en de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen overwegen velen hun land binnen vijf jaar te verlaten. Daar ligt het percentage op 10 of meer. Het streven naar een hoger loon speelt daarbij een rol, maar in Oost-Europa wordt een verhuizing naar een welvarender land ook gezien als investering in kennis en bekwaamheid. Het betreft vooral hooggekwalificeerde werknemers.

Het is volgens de onderzoekers niet duidelijk of er van een structurele ontwikkeling sprake is. Als dat het geval is, zullen de toekomstige migratiestromen in Europa drastisch veranderen. Er zou dan in de Europese landen een voorhoede van mensen zijn die eraan gewend is grenzen te overschrijden en dat ook met speels gemak zal blijven doen. Die voorhoede heeft een kosmopolitische instelling en ziet het belang van werkervaring in het buitenland als vanzelfsprekend.