Turkse en Marokkaanse importbruiden fors gedaald

Icoon BinnenlandsHet aantal Turkse en Marokkaanse Nederlandse mannen dat een bruid uit hun land van herkomst haalt, is tussen 2001 en 2006 sterk gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. In 2006 liet ongeveer 25% van de Turkse en Marokkaanse mannen in Nederland die trouwden, hun bruid overkomen uit Turkije of Marokko.

In 2001 liet nog 56% van de Turkse mannen hun bruid overkomen uit het land van herkomst. Bij de Marokkanen lag dat percentage toen op 57.

Het overgrote deel van de Turkse mannen die in 2006 trouwden, koos voor een Turkse bruid uit Nederland (54%) of een uit Turkije (27%). Dat is een daling van 1100 naar 400 importhuwelijken per jaar. Bij de Marokkaanse mannen is een vergelijkbaar beeld zichtbaar. in 2006 trouwde 23% van de Marokkaanse bruidegommen met een bruid uit Marokko (360 huwelijken), tegen 57% in 2001 (1000 huwelijken). Daarbij vond ook voor deze groep vanaf 2004 een sterke stijging plaats van het percentage huwelijken met een partner van dezelfde herkomst uit Nederland.

Als mogelijke reden voor de scherpe daling noemt het CBS de strengere eisen die Nederland sinds 2004 stelt aan dergelijke huwelijken. Zo is de minimumleeftijd van degene die een partner uit het buitenland mag halen, verhoogd van 18 naar 21 jaar en is diens inkomenseis verhoogd. Verder noemt het CBS factoren zoals integratie en de veranderende samenstelling van de allochtone bevolking naar generatie. Zo zullen allochtone jongeren van de tweede generatie liever trouwen met een partner die net als zij in Nederland is opgegroeid, dan met iemand uit het land van hun ouders.

Trouwen met een Nederlandse vrouw doen Nederlandse Turken en Marokkanen nog niet veel. Van de Turkse en Marokkaanse mannen die in 2006 trouwden, deed slechts 10% dat met een autochtone vrouw. Dat komt neer op ongeveer 150 huwelijken per jaar.