Wilders hoont actie voor tolerantie

Het initiatief van oud-vakbondsman Doekle Terpstra en zijn zestig prominente medestanders om in 2008 prettiger met elkaar samen te leven, heeft bij PVV-leider Geert Wilders slechts hoongelach opgewekt. Hij moet van de oproep tot meer tolerantie niets hebben.

In een reactie noemt Wilders de ondertekenaars ''onnozele, naÔeve dwazen en dhimmi's''. Dhimmi's is de Arabische aanduiding voor niet-moslims onder de islamitische wetgeving (sharia). Wilders bedoelt met de term mensen die zich uit angst aan moslims onderwerpen (dhimmitude-gedrag: het al dan niet vrijwillig onderwerpen van niet-moslims aan moslims).

Wilders was eerst al niet te spreken over Terpstra's oproep van begin december om de 'verWildering' van de Nederlandse samenleving te stoppen. Bij de actie die Terpstra nu is gestart, wordt echter niet meer naar Wilders verwezen. Wel hebben twee sympathisanten van Tepstra de website ontwilderen.nl geopend.

Terpstra heeft voor zijn actie de site Benoemenenbouwen.nl opgericht. Nederlanders worden opgeroepen om het pleidooi voor tolerantie en wederzijds respect te steunen op de website en daar positieve voorbeelden van samenleven te plaatsen.