Afsteken vuurwerk mag vanaf 10.00 uur

Vanaf 10.00 uur vanochtend tot twee uur 's nachts mag in het hele land vuurwerk afgestoken worden. Veel mensen kunnen daar niet op wachten; de politie bekeurde al honderden mensen voor het te vroeg afsteken.

In het Vuurwerkbesluit is vastgelegd dat het afsteken mag van 10 uur in de ochtend op oudjaarsdag tot 2 uur 's nachts. Op de eerste plaats omdat het onmogelijk is om de grote hoeveelheden vuurwerk die gekocht worden in een tijdsbestek van een paar uur af te steken. ''Dan zou je vuurwerkliefhebbers bijna dwingen om de wet te overtreden'', aldus het ministerie van VROM.

En dat zou ook weer leiden tot een verhoogde politie-inzet, om te handhaven. Daarbij meent VROM dat de overlast juist zou toenemen als de afsteektijd van vuurwerk wordt beperkt. ''Ruimere afsteektijden betekent dat de intensiteit van de overlast minder is, omdat deze gespreid is over een langere periode.''

Dit jaar mag evenals vorig jaar zwaarder vuurwerk afgestoken worden dan voorheen. Zogenoemde cakeboxen (siervuurwerk) mogen meer kruit bevatten. En ratelbanden, ook wel Chinese rollen, mogen langer zijn. De afzonderlijke rotjes in zo'n band mogen minder kruit bevatten, in totaal komt het wel neer op meer kruit per rol.

De overheid versoepelde de regels vorig jaar om de verkoop van illegaal vuurwerk terug te dringen. Wel vielen er vorig jaar weer veel meer vuurwerkslachtoffers te betreuren, nadat het aantal slachtoffers zes jaar lang was gedaald.Nu mag het