Nepal schaft het koningshuis af

Icoon KoningshuisNepal schaft na 240 jaar de monarchie af. Na maanden politieke crisis hebben de leiders van de grote politieke partijen gisteren definitief besloten dat de Himalayastaat een republiek moet worden.

Dat was ook de belangrijkste voorwaarde die voormalige maoÔstische rebellen hadden gesteld om terug te keren in een tijdelijke regering.

De historische overeenkomst komt niet als een verrassing. De maoÔsten, aanhangers van de communistische leer van de Chinese ex-leider Mao Zedong, legden vorig jaar na een jarenlange oorlog de wapens neer. De strijd, gericht op afschaffing van de monarchie en oprichting van een socialistische heilstaat, eiste meer dan 13.000 levens.

In Nepal is al geruime tijd algemeen overeenstemming over de afschaffing van koningshuis, maar de partijen verschilden van mening over de wijze waarop de monarchie moet worden beŽindigd. Daarom stapten de maoÔsten in september uit de interim-regering. Koning Gyanendra verloor zijn macht overigens goeddeels al in april 2006 na straatprotesten en nadat de maoÔsten en een coalitie van zeven partijen hun krachten hadden gebundeld.

In het jongste akkoord is overigens afgesproken dat de republiek pas wordt uitgeroepen nadat de bevolking in april een zogeheten Constitutionele Assemblee heeft gekozen. De moaÔsten eisten steeds een onmiddellijke afschaffing van de monarchie, maar ze gaan nu akkoord met deze opzet.