Voorstel: vrouwen mogen mannelijke arts weigeren

Icoon MedischDe artsenorganisatie KNMG legt haar leden het voorstel voor om voortaan zo veel mogelijk in te gaan op de eis van sommige vrouwen om een door een vrouwelijke arts behandeld te worden. Slechts in noodsituaties zou een vrouw tegen haar zin door een man geholpen moeten worden. Als dat niet aan de orde is, moeten artsen hun best doen om een vrouwelijke arts te vinden. Vanavond zal de organisatie stemmen over dit voorstel.

De aanleiding tot het indienen van dit voorstel is een incident met een hoogzwangere moslima, die niet behandeld wilde worden door de dienstdoende mannelijke gynaecoloog in een ziekenhuis in Amersfoort. Ze is toen met een ambulance naar Utrecht gebracht, waar wel een vrouwelijke gynaecoloog aanwezig was.

Het voorstel oogst veel kritiek. Een deel van de artsen vindt dat hiermee te veel tegemoetgekomen wordt aan de wensen van moslims. Ook veel moslims vinden het voorstel onzin. Volgens hen verbiedt de islam het om het leven van mensen in gevaar te brengen met dit soort eisen. Opvallend is verder dat ook in landen als Iran het niet mogelijk is om een vrouwelijke arts te eisen.