Hongarije accepteert nieuw EU-verdrag

Icoon BuitenlandsHongarije keurt als eerste lidstaat van de Europese Unie het verdrag van Lissabon goed. Het hongaarse parlement stemde met een grote meerderheid in met de overeenkomst.

Het verdrag van Lissabon komt in de plaats van de omstreden Europese grondwet, die twee jaar geleden door Nederland en Frankrijk afgewezen werd. Het nieuwe verdrag vervangt de oude verdragen.

De overeenkomst zal in werking treden zodra de parlementen van de 27 lidstaten hem hebben aangenomen. Alleen Ierland zal er een referendum over houden. Het ziet ernaar uit dat de Tweede Kamer in meerderheid akkoord gaat met het nieuwe verdrag.

Met dank aan Yggdrassyl voor de submit.