Blowen verboden voor Amsterdamse agenten

PolitiePolitieagenten van het korps Amsterdam-Amstelland mogen vanaf 1 januari niet meer blowen in hun vrije tijd. Dat staat in een gedragscode die het korps aan alle medewerkers heeft gestuurd. Daarmee is het korps het eerste in Nederland dat softdrugs voor agenten verbiedt. De agenten hebben een voorbeeldfunctie en softdrugs is daarbij ongepast. "Tot nu toe was alleen duidelijk dat je niet dronken of stoned op je werk kon verschijnen,", zegt Frank Gittay, voorzitter van de ondernemingsraad van Amsterdam-Amstelland. "Wij zeggen nu: collega's, ook buiten diensttijd word je als politieman gezien."

De ondernemingsraad heeft zelf de nieuwe gedragslijn opgesteld. De code geldt ook voor het gebruik van alcohol. Volgens Gittay kan het niet zo zijn dat een agent bezopen over straat gaat, ook niet in zijn vrije tijd. In de reglement staat dat de agent zich als modelburger moet gedragen. De sleutelwoorden zijn respect, transparantie, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid en balans.

De Nederlandse Politie Bond is niet blij met de nieuwe regels. Hans van Duijn, voorzitter van de bond, vraagt zich af of de ideale burger wel bestaat. De agenten moeten volgens hem niet in hokjes geplaatst worden waarin ze zichzelf niet meer kunnen zijn. Het strenge verbod laat volgens van Duijn zien dat de samenleving en politiek worden ontkend. “Er is juist ruimte geschapen voor de burger om softdrugs te gebruiken."

Ook op landelijk niveau wordt er gewerkt aan een nieuwe gedragscode voor medewerkers binnen de politie. Een aantal korpsen hebben de Amsterdamse code opgevraagd. Het is nog niet bekend dat de korpsen ook overgaan op de nieuwe richtlijnen.