Cramer pleit voor harde doelen reductie CO2

Icoon MilieuOp de VN-klimaattop op Bali zet ook Nederland hoog in. Milieuminister Jacqueline Cramer (PvdA) pleitte vandaag voor een verdere verlaging van de uitstoot van broeikassen, met 25 tot 40 procent in 2020 ten opzichte van 1990.

De rijke landen zijn volgens haar de grootste veroorzakers van de opwarming van de aarde. ''Daarom moeten zij de hoofdmoot van de oplossingen leveren'', aldus Cramer in haar openingsspeech tot de top. Zij noemde man en paard; na de Europese Unie gaat het om landen als de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan die moeten 'leveren'.

Maar de bewindsvrouw hamerde erop dat ook de ontwikkelingslanden, en dan vooral ,,de sterkere'', hun aandeel moeten leveren voor een faire overeenkomst. Zij noemde geen namen, maar het opstomende China ligt voor de hand.

De gesprekken op Bali verlopen moeizaam. Cramer wil resultaten zien. ''Uitstel verergert alleen maar het probleem, en maakt het vinden van oplossingen alleen maar veel duurder.''

Zij zei verder op dat er extra financiële middelen voor ontwikkelingslanden moeten komen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Zij pleitte voor een constructieve discussie over de overdracht van technologische kennis.

Cramer nam het ook op voor de strijd tegen de ontbossing en het belang van het vinden van financiële regelingen. Dinsdag lanceerde een groep rijke landen een nieuw financieringsstelsel om landen met tropische regenwouden te compenseren voor het laten staan van de bomen. Nederland draagt 15 miljoen euro bij.