CDA en PVV hekelen moslimgrafakkers

Het CDA en de PVV vinden het maar niks dat moslims strenge eisen stellen aan begraafplaatsen in Nederland. Op 70 van de 3500 Nederlandse begraafplaatsen kunnen moslims zich volgens moslimgebruiken laten begraven. Zij komen in een aparte grafakker te liggen, omdat moslims alleen tussen geloofsgenoten begraven willen worden. Ook zijn de graven zoals voorgeschreven gericht op Mekka.

Beide partijen hekelen de eis van moslims om niet naast een niet-moslim te worden begraven. ''Het is je reinste apartheid op de begraafplaats'', aldus PVV-Kamerlid Sietse Fritsma. Volgens hem staat de wens om gescheiden begraven te worden ''symbool voor het feit dat moslims geen deel willen uitmaken van de Nederlandse samenleving.''

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vindt het ''bizar en overdreven'' dat moslims niet naast niet-moslims begraven willen liggen. ''Prima als je volgens je eigen rituelen begraven wilt worden, maar het moet geen afzetten tegen een samenleving worden'', aldus de CDA-politica.

Ook de wens van moslims om het graf eeuwig in stand te houden, valt niet in goede aarde bij CDA en PVV. Gezien de beperkte ruimte in Nederland, zouden ook moslimgraven op den duur geruimd moeten kunnen worden.

Oppositiepartij VVD heeft daarentegen geen enkel probleem met de islamitische begrafenispraktijk. VVD-Kamerlid Halbe Zijlstra zegt dat de liberalen er juist een teken van integratie in zien dat moslims zich op Nederlandse bodem willen laten begraven.

Met dank aan Dr-Kill-Phil-Bill voor de submit.