Coalitie wil openbaar godsdienstonderwijs

Icoon OnderwijsDe regeringsfracties willen geld beschikbaar stellen om godsdienstonderwijs op openbare scholen mogelijk te maken. CDA, PvdA en ChristenUnie zullen deze week tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting aan PvdA-minister van Onderwijs Ronald Plasterk vragen of hij hier in totaal tien miljoen euro voor vrij kan maken.

In een toelichting stelt PvdA-Kamerlid Margot Kraneveldt dat ook ouders die hun kind naar een openbare school sturen, ''vaak prijs stellen op lessen over godsdiensten.'' Volgens CDA'er Jan Jacob van Dijk zijn er bovendien plaatsen waar amper bijzonder onderwijs is. Als het zijn partij ligt, bieden openbare scholen straks lessen aan over alle godsdiensten en het humanisme.

PvdA-staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma heeft eerder gezegd dat ze voor de overheid geen rol ziet in het stimuleren van godsdienstonderwijs. Daarom pleit haar partijgenoot Kraneveldt niet voor verplichte lessen. ''Ouders moeten er vrijwillig voor kunnen kiezen. Scholen besteden nu al aandacht aan sociale cohesie en actief burgerschap. Ik vind dat godsdienst daar gewoon bijhoort.''

Vroeger kwam een godsdienstleraar op openbare basisscholen veel voor, maar die is veelal wegbezuinigd. Aan ouders werd dan meestal gevraagd of hun kinderen die lessen mochten volgen. Zo niet, dan werd aan die kinderen iets anders gegeven (tekenen, lezen etc).