Politiek verbaasd over klachten Oom Agent

CDA’er Sybrand van Haersma Buma is verbolgen over de klacht van de dienstkloppers dat ze teveel bonnen moeten uitschrijven. "Agenten moeten gewoon de wet handhaven. De identificatieplicht is er juist gekomen om te zorgen dat de politie haar gezag weer terugkrijgt."

Dit weekend werd bekend dat de sterke arm van de wet er genoeg van heeft om alleen maar bonnen te schrijven. Vooral boetes voor het niet hebben van een ID-bewijs is Oom Agent een doorn in het oog omdat dit nogal eens tot onbegrip leidt bij de Nederlanders. Zeker nu boetes 20 procent hoger gaan worden. Bovendien kost dit soort boetes uitschrijven enorm veel tijd.

Ook bij PvdA Tweede Kamerlid Attje Kuiken is de klacht in het verkeerde keelgat geschoten. "Het is helemaal niet de bedoeling dat agenten zoveel mogelijk bekeuringen uitschrijven aan mensen die hun identiteitsbewijs niet kunnen tonen. Als agenten dit toch doen, dan is dat oneigenlijk gebruik van de wet."

De politiebond denkt er anders over. "Op sommige gebieden is de balans verstoord geraakt tussen de hoogte van de boete en de overtreding, zeker nu het boetebedrag ook nog eens met 20 procent stijgt. We moeten meteen boetes schrijven waar we soms liever iemand waarschuwen. Zo kun je iemand de kans geven later op het bureau te komen om een rijbewijs te tonen. Wie niet komt, kan alsnog een boete krijgen”, aldus voorzitter Gerrit van de Kamp van ACP.