'Vervanger Amerikaanse dollar staat klaar'

Icoon FinancieelDe Amerikaanse dollar zou bij een val mogelijk vervangen worden door de nieuwe munteenheid die al in de coulissen staat: de Amero. De Britse valutahandelaar Stephen Previs van de zakenbank Jefferies International zei eerder dit jaar op de zakenzender CNBC dat het plan voor de Amero zou leven bij de regeringen van de VS, Canada en Mexico. Een leger van Amerikaanse webloggers trok vervolgens aan de bel over 'de opvolger van de dollar'.

Het plan is ontstaan bij de Canadese denktank The Fraser Institute in 1999. De Amero zou ingevoerd kunnen worden na een mogelijke val van de steeds zwakker wordende Amerikaanse dollar. De Canadese en Mexicaanse economie zijn zozeer afhankelijk van de Amerikaanse economie dat de Canadese dollar en Mexicaanse peso bij zo'n gebeurtenis waarschijnlijk ook zullen omvallen, waardoor er veel animo zou ontstaan voor de Amero.

De VS, Canada en Mexico hebben al een vrijhandelsverdrag via de NAFTA. Lou Dobbs, nieuwspresentator bij CNN, spreekt schande van het 'ondemocratische plan' voor de nieuwe munt. Steeds meer en meer Amerikanen maken zich zorgen over de mogelijkheid van de Amero.

Nederlandse deskundigen denken echter dat de ophef voorbarig is. Jacob de Haan, hoogleraar Politieke Economie: "Als je landen in een muntunie samenbrengt waarvan de economieën sterk uiteenlopen in conjuncturele beweging, dan kom je in de problemen. Duitsland stelde al zeer strenge eisen voor het invoeren van de euro. Tussen de eurolanden is veel meer gelijkheid dan tussen de NAFTA-landen. De VS zouden nog veel strengere eisen stellen. Canada heeft daar geen voordeel bij. Mexico heeft er wellicht wel baat bij, om de inflatie te beteugelen."

Hoogleraar Financiele Economie Sylvester Eijffinger wuift het idee weg: "In Europa heeft het vijftig jaar geduurd voordat de euro kwam. Eerst zouden de Noord-Amerikaanse economieën door de NAFTA meer moeten integreren, dan kun je gaan denken aan een interne markt, daarna is een mogelijke follow-up een wisselkoersarrangement en pas daarna een muntunie. De conjunctuurverschillen tussen Nederland en Griekenland kosten al geld. Tussen de NAFTA-landen zijn de verschillen nog groter, bij dit experiment zouden de kosten veel hoger zijn dan de baten."


'Vervanger Amerikaanse dollar staat klaar'