Urennorm middelbare scholen licht versoepeld

Icoon OnderwijsDe minimumnorm van 1040 lesuur op middelbare scholen wordt licht versoepeld. De scholen mogen straks maximaal 40 uur aan individuele begeleiding aan leerlingen meetellen. Deze uren hoeven niet door alle leerlingen te worden gevolgd.

Deze afspraak heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt zondag gemaakt met de koepel van middelbare scholen, de VO-raad. Met de overeenkomst zullen scholen de norm voor het minimaal aantal lesuren niet langer nutteloos invullen. De vorige week braken er stakingen uit onder de scholieren. Ook voor morgen stonden stakingen op het programma , of deze doorgaan of niet is nog niet bekend.
Maandag weer vol?