Poetin: bereid je voor op nucleaire oorlog

Icoon OorlogVladimir Poetin droeg zijn troepen gisteren op voorbereidingen te treffen voor een nucleaire oorlog. Volgens de Russische president is dit nodig omdat de NAVO-landen steeds actiever worden langs de grenzen van zijn land.

Moskou fronst haar wenkbrauwen vooral bij het idee uit Washington om een antiraketschild in Europa te plaatsen (waarschijnlijk in Tsjechië en Polen). Maar ook de mogelijke uitbreiding van de NAVO met voormalige Oostbloklanden zint de Russen niet.

Antiraketschild
Het antiraketschild is een bedenksel van Ronald Reagan en wordt ook wel het Star Wars-project genoemd. Het houdt in dat inkomende raketten tijdig worden gesignaleerd door satellietten vanaf de ruimte, en geëlimineerd door raketten vanaf de grond. Ondanks Reagans enthousiasme over dit systeem, kon het destijds vanwege financiële en technologische bezwaren niet opgezet worden.

Een variatie van het Star Wars-project is later onder de titel National Missile Defense-project gepresenteerd door Bill Clinton. Hij zette dit plan echter niet door, vanwege de bezwaren uit Rusland, China en Amerika's bondgenoten. Bush lijkt zich daar echter weinig van aan te trekken, behalve dat hij de naam van het project heeft gewijzigd naar Missile Defense-project.

Kritiek
De Russen protesteren tegen het MD-project, omdat het het evenwicht van het 'second strike'-principe verstoort. Volgens dit principe zullen nucleaire mogendheden nooit hun kernwapens op andere nucleaire mogendheden gooien, omdat ze dan hetzelfde kunnen terug verwachten. Het MD-project brengt daar een einde aan. De Russen kunnen de Amerikanen niet bestoken met kernbommen, maar omgekeerd kunnen de Amerikanen dat wel.

China deelt de bezwaren van Rusland. Ook Europese landen hebben hun bedenkingen bij het systeem, omdat het tot een nieuwe wapenwedloop zou leiden, maar zijn de laatste tijd steeds gematigder in hun kritiek, danwel ronduit positief, omdat ze denken dat de komst van het systeem onvermijdelijk is, en je dan het beste kan meewerken met de Amerikanen om zo economisch en politiek je graantje mee te pikken. (If you can't beat them, join them.)

Een ander kritiekpunt van de Russen is dat het verdedigingsschild in strijd is met het Anti Ballistic Missile (ABM) verdrag dat de toenmalige Sovjetunie in 1972 met de Verenigde Staten sloot en dat beperkingen oplegt aan raketafweersystemen.

VerdedigingIcoon Oorlog
De Amerikanen hebben reeds aangekondigd het ABM-verdrag eenzijdig op te zullen zeggen, omdat het de Amerikanen belemmert bij "het handhaven van de vrede", en omdat het strijdig is met de ontwikkeling van het antiraketschild.

Verder verwerpen de Amerikanen de Russische aantijging dat het verdedigingsschild het second strike-principe uit de weg zal nemen. Bush en de zijnen vinden dat Rusland sowieso geen vijand meer is, "de koude oorlog ligt achter ons", en het raketschild tegen schurkenstaten is gericht. Eerst was dit Irak, vervolgens kwam daar Noord-Korea bij, even later verzegeld door Libië, en tot slot kwam Iran op de lijst en gingen Irak en libië ervanaf.


Toespraak Poetin
Poetin zei in zijn toespraak in het departement van Defensie dat zijn land "niet onverschillig kan blijven bij dit overduidelijke spierballenvertoon". De staat van paraatheid van de strategische troepen en hun wapensystemen wordt daarom opgevoerd, om een "snelle en adequate reactie voor elke agressor" te waarborgen. Daarbij wees hij expliciet op nucleair wapentuig. Icoon Oorlog

Ook zei hij: "Sommige landen en de NAVO hebben, eerdere afspraken ten spijt, hun militaire bronnen naast onze grenzen gelegerd. Het Russische voorstel voor een gezamenlijk raketsysteem waarbij alle betrokken landen evenveel zeggenschap hebben, is onbeantwoord gebleven". De enige remedie zijn technologisch hoogwaardige wapens, aldus de Rus.