Vrijspraak voor gezinsvoogd Savanna

Icoon Justitie De gezinsvoogd van de overleden peuter Savanna is vrijgesproken. De rechtbank in Den Haag achtte de 49-jarige Mieke A. vandaag niet schuldig aan het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Het Openbaar Ministerie (OM) had een voorwaardelijke taakstraf van 150 uur geëist.

Savanna overleed in september 2004 na langdurig verwaarloosd en mishandeld te zijn door haar moeder en stiefvader. Het gezin van de driejarige peuter stond onder toezicht van de staat. De gezinsvoogd had volgens het OM kunnen voorzien dat de geesteszieke moeder weer over de schreef zou gaan.

De rechtbank concludeerde dat de voogd zich bovenmatig heeft ingespannen in het gezin van Savanna. Daarmee was volgens de rechter echter niet gezegd dat ze alles heeft gedaan wat ze kon. ''De gezinsvoogd vond haar eigen bevindingen belangrijker dan de signalen die andere hulpverleners in het gezin gaven'', aldus de rechter.

Afwegingen
De gezinsvoogd had volgens de rechter tot andere afwegingen kunnen komen als ze op een andere manier was omgegaan met de informatie die ze kreeg. De rechtbank oordeelde echter dat er geen causaal verband is tussen het nalaten van de gezinsvoogd en het zwaar lichamelijk letsel en de uiteindelijke dood van Savanna.

Het was de eerste keer dat een gezinsvoogd strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor falende hulpverlening. De rechtbank noemde het ''niet onbegrijpelijk'' dat het OM de voogd heeft vervolgd. ''In deze zaak is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid, maar dat sluit de belangrijke rol van de voogd niet uit'', vond de rechter.