VN voor moratorium doodstraf

De mensenrechtencommissie van de Algemene Vergadering van de VN heeft zich gisteravond met grote meerderheid uitgesproken voor een moratorium op executies. 99 Landen stemden voor, waaronder Nederland en alle andere EU-landen.

52 Staten stemden tegen, 33 onthielden zich van stemming. Met name de VS, China en een aantal ontwikkelingslanden, vooral in de islamitische wereld, willen vasthouden aan de doodstraf.

Tijdens het op sommige momenten felle debat voerden onder andere Maleisië, Singapore, Egypte, Botswana, Iran, Barbados en de Bahamas het woord tegen de resolutie. Europa werd verweten dat het westerse waarden wil opleggen aan de rest van de wereld. Volgens de Singaporese VN-gezant is dat ''schijnheilig en intolerant''.

Volgens de resolutietekst die uiteindelijk is aangenomen, ondermijnt de doodstraf de menselijke waardigheid. Behalve tot een moratorium op executies wordt opgeroepen tot een beperking van het aantal vergrijpen waarvoor de doodstraf kan worden opgelegd.

Het uiteindelijke doel van de resolutie is om de doodstraf stapsgewijs helemaal af te schaffen. De goedkeuring van de niet-bindende resolutie door de plenaire Algemene Vergadering van de 192 leden van de volkenorganisatie in december geldt als een formaliteit.

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International is de donderdag aangenomen resolutie een ''historische en belangrijke stap naar de wereldwijde afschaffing van de doodstraf''.