Kamer gruwt van 'anti-moslim' PVV-voorstel

Icoon PolitiekDe Tweede Kamerfracties zijn gisteravond massaal gevallen over een ''discriminerend'' voorstel van de PVV. De partij van Geert Wilders pleitte tijdens een belangrijk debat voor een immigratiestop van moslims. De overige partijen weigerden op verontwaardigde toon de motie te behandelen.

SP-Kamerlid Jan de Wit sprak van een ''discriminerend verzoek'' en gaf de voorzet tot een Kamerbrede afwijzing. De PvdA noemde het voorstel ''een schande'' en volgens GroenLinks hoort dit soort gedrag niet thuis in een rechtsstaat.

De PVV stelde in de motie dat het behoud van de Nederlandse identiteit en kernwaarden onder grote druk staan ''door de voortgaande immigratie van moslims die onze waarden vaak niet blijken te delen''.

PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma reageerde verongelijkt op het besluit om zijn motie niet in behandeling te nemen. ''Het belang van de Nederlandse samenleving wordt met dit gedrag ondermijnd'', zei hij. De PVV'er verweet zijn collega's in het parlement tevens dat het hem onmogelijk wordt gemaakt een standpunt uit te dragen.

Rondom de indiening van het verzoek ontstond in de Kamer een interruptiedebat waarin Fritsma klem werd gezet. CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma vroeg of de motie impliceert dat de PVV een soort geloofstoets wil invoeren om moslimmigranten te kunnen afwijzen. Toen Fritsma ontkennend antwoordde en zei dat de PVV immigratie uit moslimlanden wil voorkomen, werd hem voorgehouden wat dat betekent voor een christen uit Turkije die naar Nederland wil komen. Daarop zei Fritsma dat die persoon wel welkom zou zijn.


Met dank aan Avmmeke voor de submit.